Dung dịch chống cháy lan cho vật liệu vải, rèm màn KHS.FFL