CÔNG TY CỔ PHẦN ALUMAX VIỆT NAM

Số 70 đường Nam Đuống, tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

anh Quang: 0968626262