CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AMAVI

Lầu 2, 10 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mr Lốp: 0932777003