HỆ THỐNG MÁI – VÁCH CHỐNG NÓNG VÀ VẬT LIỆU BAO CHE CÁC KHU VỰC DỄ CHÁY NỔ

Là tấm vật liệu được sáng chế chuyên biệt cho chức năng ngăn cháy và cách nhiệt, tấm chống cháy và tấm cách nhiệt KH Shield còn được sử dụng một số công trình đặc biệt như hoặc có thể được sử dụng như tấm bao che các khu vực dễ cháy nổ (tủ điện, hệ thống điện trong nhà, v.v…)

  • Hình ảnh thực tế: