Certifications and Awards

KH Shield được xây dựng và vận hành trên hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ.

Việc nghiên cứu, sáng chế và kiểm định luôn được chúng tôi đẩy mạnh nhằm tối đa hóa tính hiệu quả, chất lượng trong quy trình làm việc của từng bộ máy tại KH Shield.