KHS.FA fireproof panels

  • Độ dày: từ 3– 20mm
  • Kích thước: 1,220 x 2,440 (mm).

Download center