KHS.HF.M insulation panels

  • Độ dày: 14 – 30 (mm)
  • Kích thước: 1,220  – 2,500 (mm).

Download center