KHS.HF.W insulation panels

  • Độ dày: 20 – 32 (mm)
  • Kích thước: 1,220 – 2,500 (mm)

Download center