Chứng nhận và giải thưởng

KH Shield được xây dựng và vận hành trên hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ.

Việc nghiên cứu, sáng chế và kiểm định luôn được chúng tôi đẩy mạnh nhằm tối đa hóa tính hiệu quả, chất lượng trong quy trình làm việc của từng bộ máy tại KH Shield.

Tấm KH Shield thuộc nhóm vật liệu không bắt cháy theo QCVN06/2020, được Cục Cảnh Sát PCCC kiểm định và cấp chứng nhận số 15860/KĐ-PCCC-TT2