Hệ trần nổi ngăn cháy FIRESHIELDPRO KHS.EC

Hệ trần nổi ngăn cháy KHS.EC là giải pháp mới kết hợp giữa bộ khung trần thép nguyên liệu nhập khẩu cao cấp với tấm trang trí KHS.SCT giúp tạo hiệu quả phòng cháy, ngăn cháy, chống cháy lan, không sinh khói độc hiệu quả