THANG MÁY CÁCH NHIỆT

BẢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG

1 Thép tấm
2 Tấm cách nhiệt KHS.HF.M
3 Tấm chống cháy KHS.FA
4 Thép tấm