KHS JSC

Địa chỉ nhà máy: Đường Dân Chủ, khu phố 1, p. Hòa Phú, tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3889636

Fax: 0274 3889638

Email: kien.nguyen@khshield.com

www.khshield.com