Tấm cách nhiệt FireshieldPRO KHS.HF.W

TẤM CÁCH NHIỆT FIRESHIELDPRO KHS.HF.W

Tấm cách nhiệt FireshieldPRO KHS.HF.W với tính năng làm chậm khả năng dẫn nhiệt và cách âm, tỉ trọng nhẹ, dễ thi công, phù hợp làm lõi sản phẩm ngăn cháy và cách nhiệt.

Đăng ký tư vấn

Tư vấn giải pháp phòng chống cháy nổ

    nhân viên KH Shield