QCVN06:2022/BXD

QCVN 06:2022/BXD là quy chuẩn, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng, được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 30/11/2022. Với việc thực hiện nghiêm túc QCVN 06:2022/BXD, các nhà thầu và chủ đầu tư có thể đảm bảo rằng công trình xây dựng tuân thủ các quy định an toàn và pháp lý, từ đó giảm thiểu nguy cơ mất mát về con người và tài sản do hỏa hoạn gây ra, góp phần xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn hơn cho cộng đồng.

Một số nội dung chính trong QCVN 06:2022/BXD được sửa đổi, bổ sung so với QCVN 06:2021/BXD gồm: Bổ sung phạm vi điều chỉnh bao gồm khoang cháy nằm trong nhà; xác định bậc chịu lửa của nhà, khoang cháy; giảm yêu cầu về bậc chịu lửa đối với nhà, đặc biệt là nhà sản xuất; giới hạn chịu lửa của tường ngoài; thay đổi nội dung trong phụ lục F – Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện, giải pháp chống cháy; thay đổi nội dung Chương 5 Cấp nước chữa cháy; thay đổi một số nội dung về lối thoát nạn, đường thoát nạn, cầu thang thoát nạn. Bổ sung quy định cho phép sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn tại các nhà nghỉ dưỡng quy mô nhỏ; điều chỉnh các yêu cầu về lối thoát nạn, bảo vệ chống khói, quy định về vật liệu hoàn thiện cho đối tượng karaoke, vũ trường, nhà hát…

QCVN 06:2022/BXD là một trong những quy chuẩn quan trọng trong việc đòi hỏi và góp phần giúp các công trình xây dựng được nâng cao chất lượng và an toàn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành xây dựng của Việt Nam. Để đảm bảo hiệu quả tối đa, việc áp dụng và tuân thủ đúng tiêu chuẩn này cần được thực hiện một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng từ tất cả các bên liên quan.”