Chuyên đề

Yêu cầu mới của quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD đối với doanh nghiệp

22/06/2023

Sau 11 năm kể từ khi các yêu cầu về an toàn cho nhà và công trình được quy định trên văn bản lần đầu tiên vào năm 2010, Bộ Xây dựng đã có nhiều sự thay đổi đối với quy chuẩn nhằm cải thiện và hoàn chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời có thể phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Cụ thể là yêu cầu trong quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD

Tuy nhiên, sự thay đổi này khiến cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng chưa kịp thích ứng, đặc biệt là trong việc tìm kiếm giải pháp chống cháy phù hợp cho công trình khi ngành vật liệu xây dựng hiện nay không có quá nhiều sự lựa chọn cho các chủ đầu tư để có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD.

Ngoài ra, những quy định trong QCVN 06:2021/BXD khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy lúng túng liệu công trình của mình có thuộc những trường hợp được quy định trong QCVN 06:2021/BXD  hay không.

1. Nội dung chưa mang tính hướng dẫn và giải pháp

QCVN 06:2021/BXD là tài liệu quy chuẩn về các quy định kỹ thuật, mang tính bao quát, song nội dung mang tính khái quát chứ không đi sâu vào hướng dẫn hoặc giải pháp kỹ thuật. Thế nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn khi phải nghiên cứu các nội dung của quy chuẩn để ứng dụng giải pháp kỹ thuật của mình vào hồ sơ thiết kế.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, các quy định chung như chiều cao của thang máy chưa giải thích cụ thể áp dụng cho loại thang máy nào, hay được yêu cầu cho tất cả các loại như thang khách, thang rác, thang PCCC.

Tương tự, quy định về hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói đều được quy định trong cả điều A.2.29 và điều D.9 của QCVN 06:2021/BXD. Các doanh nghiệp xây dựng chưa nắm được rõ liệu đối với công trình của họ cần tuân thủ theo điều khoản nào. Vì vậy, việc làm rõ phạm vi áp dụng của hai phụ lục trên là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp ngay lúc này.

Ngoài ra, quy định về vật liệu của hệ thống các đường ống cũng được quy định khắt khe hơn so với các quy chuẩn trước đó. Đặc biệt đối với các đường ống cấp, thoát nước sử dụng ống UPVC hoặc vật liệu cháy nhóm Ch1, Ch2 phải đảm bảo cả yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, được đặt trong hộp kỹ thuật, đồng thời đảm bảo yêu cầu chống cháy lan theo QCVN 06:2019/BXD.

Đối mặt với những thay đổi, các doanh nghiệp xây dựng cũng bối rối hơn khi không chắc rằng đối với các trường hợp ống cấp nước hành lang, ống thoát nước tầng hầm liệu có cần phải bổ sung giải pháp bọc cháy hay không. Điều này cũng gây nên bối rối cho các chủ đầu tư và thiết kế công trình.

Khó khăn qcvn 06
Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD chưa có nhiều hướng dẫn sâu và cụ thể

Có thể thấy, các doanh nghiệp xây dựng đang cần được hướng dẫn cụ thể và giải đáp những thắc mắc đằng sau những quy định mang tính khái quát và kỹ thuật của QCVN 06:2021/BXD. Hội thảo Gỡ khó áp dụng QCVN 06:2021/BXD đang được nhiều doanh nghiệp mong chờ để giải quyết cấp bách các vấn đề khó khăn hiện tại.

2. Giải pháp vật liệu chống cháy phù hợp cho tình hình hiện tại

Đối mặt với quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD dành cho ngành xây dựng về vấn đề phòng cháy chữa cháy, các doanh nghiệp đang miệt mài tìm kiếm cho mình một giải pháp chống cháy tối ưu để đáp ứng tất cả những quy định mới.

Khi trước đây, các quy định về các biện pháp phòng cháy thụ động có phần nới lỏng hơn so với hiện tại, các nhà đầu tư, thiết kế và thi công công trình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể.

Tuy nhiên, các chú thích trong Phụ lục F về giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện, bộ phận nhà đã được bổ sung thêm để làm rõ hơn nguyên tắc cũng như phạm vi áp dụng. Từ đó, các yêu cầu đối với vật liệu chống cháy chi tiết và nâng cao hơn. Xét đến tình hình hiện tại, không còn nhiều lựa chọn vật liệu đáng tin dùng cho các doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là có thể đạt chuẩn QCVN 06:2021/BXD.

Trước những thay đổi của QCVN 06:2021/BXD, ngày 18.03 vừa qua, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần KH Shield đã tổ chức Hội thảo Gỡ khó vướng mắc QCVN 06:2021/BXD nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc từ tổng quan đến chi tiết của quy chuẩn mới này, đồng thời giới thiệu giải pháp tối ưu để giải quyết nỗi lo lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp. Hy vọng mang đến cho các doanh nghiệp xây dựng các nhìn rõ nét hơn với quy chuẩn mới này.

Đăng ký tư vấn

Tư vấn giải pháp phòng chống cháy nổ

    nhân viên KH Shield