Tiêu chuẩn chống cháy EI

Tiêu chuẩn EI là bộ tiêu chuẩn quy định về giới hạn chịu lửa của các vật liệu chống cháy như: ống gió chống cháy, vách ngăn cháy, cửa chống cháy… Giới hạn chịu lửa của vật liệu là khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu thí nghiệm chịu lửa theo chế độ gia nhiệt tiêu chuẩn (gia nhiệt tiêu chuẩn là tăng dần nhiệt độ từ 0 cho đến trên 1500 độ C) cho đến khi sản phẩm bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu mất tính toàn vẹn (đứt, vỡ, gãy, nứt…). EI là viết tắt của “Integrity and Insulation”, trong đó:

  • – E – Integrity: Giới hạn về tính toàn vẹn của sản phẩm (Không xét đến khả năng truyền nhiệt của vật liệu). Tại giới hạn này sản phẩm vẫn duy trì hình dạng và cấu trúc toàn vẹn, không bị nứt, vỡ, gãy, đổ ngã… được hiểu là trong khoảng thời gian yêu cầu, sản phẩm đó vẫn giữ được hình dạng ban đầu thì nghĩa là đã đạt được tiêu chuẩn E. Giới hạn này thường được áp dụng trong các yêu cầu chống cháy như vách ngăn, sơn chống cháy, hệ ống gió,… để đảm bảo ngọn lửa không lan truyền qua bên kia của vách ngăn, tường hay hệ ống gió
  • – Insulation: Là giới hạn về khả năng cách nhiệt. Tại giới hạn đó, nếu vật liệu vẫn giữ được khả năng cách nhiệt ổn định và kết cấu không bị ảnh hưởng bởi nhiệt thì được coi đạt tiêu chuẩn. Giới hạn này thường quy định cho những giải pháp chống cháy lan như: tường chống cháy, vách ngăn, sơn chống cháy,,…để đảm bảo khi có cháy xảy ra, các vật liệu được giữ toàn vẹn, đám cháy không thể lan rộng ra khu vực khác và nhiệt độ ở các bề mặt còn lại của vật liệu vẫn được đảm bảo.