Quy Định và Tiêu Chuẩn PCCC

Tiêu chuẩn PCCC là cơ sở để lập hồ sơ cho các dự án công trình xây dựng và nhà ở. Hiện nay, quy định về PCCC rất nghiêm ngặt do gần đây các vụ hỏa hoạn có tính chất gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, từ đó đòi hỏi công tác PCCC phải đảm bảo đáp ứng các quy định.

Vậy làm thế nào để lập được một bộ hồ sơ về PCCC hoàn chỉnh, đúng và đủ là câu hỏi đặt ra của không ít các kỹ sư phòng dự án? Để trả lời câu hỏi đó, không còn cách nào khác là bạn phải nắm được toàn bộ các tiêu chuẩn và quy chuẩn cũng như các thông tư hướng dẫn về công tác PCCC.

Tiêu chuẩn PCCC là những văn bản pháp luật được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn chịu trách nhiệm biên soạn. Các công trình đặc thù chuyên ngành thì có những yêu cầu và tiêu chuẩn PCCC riêng. Nếu là công trình tạm thời, công trình có thời gian sử dụng không quá 5 năm thì chỉ áp dụng phần lối thoát nạn và tham khảo các quy định trong quy chuẩn mới nhất.